Насилието от деца над деца

Насилието от деца над деца е широко разпространен проблем, който застрашава тяхното безопасно развитие. По данни на УНИЦЕФ половината от децата на възраст между 13 и 15 години, или около 150 милиона деца, са преживявали насилие от други деца в училище. Един от начините този проблем да бъде адресиран...

Взаимодействие на специалистите при случай на насилие над дете

Насилието над деца представлява сериозен проблем, който не трябва да бъде подценяван. Някои от най-разпространените видове насилие са физическо, психическо, сексуално, тормоз, кибертормоз и др. Преживяването на насилие в детството оказва влияние върху здравето и благополучието през целия живот. В Б...

Проведе се конференция на тема „Добри практики и подходи в закрила на децата“

В началото на март месец се проведе онлайн конференция на тема „Добри практики и подходи за закрила на децата“. Конференцията се организира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ /ФРГИ/, в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето и Синдикат „Об...

ДАЗД организира кръгла маса на тема „Работа по превенция на насилието и подкрепа на деца“

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) проведе Кръгла маса на тема „Работа по превенция на насилието и подкрепа на деца“, като част от изпълнението на проект STRENGTHEN. Проектът „Изграждане на капацитет за социални услуги, образование и полицейски служители, с цел укрепван...

Принципи за закрила на деца в България

Закрилата на децата в България се осъществява чрез всеотдайната работа и сътрудничество между професионалистите в социалните служби, психолози, полицаи, учители, медиатори и др. Опазването на правата на децата, особено в ситуации с неблагоприятни детски преживявания, зависи от техните умения и нагла...

В началото на март ще се проведе конференция на тема „Добри практики и подходи за закрила на децата“

„Добри практики и подходи за закрила на децата“Онлайн конференция в платформата ZOOM,2 март, 2022 г., 14.00 – 17:00 часа Насилието над децата е сериозен проблем, който много хора все още подценяват. Често насилническото поведение над деца бива оправдано от социалните норми, когато ...

Подкрепа от ДАЗД за работещите с деца чрез проект Strengthen

През април 2020 г. в условията на извънредна епидемична обстановка Държавната агенция за закрила на детето заедно с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ стартира нов проект „Укрепване на системата за закр...

Синдикат “Образование” проведе 28 регионални обучения по проекта за укрепване на системата за закрила на детето в България

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ проведе съвместно с експертите-обучители от ДАЗД последните осем обучения по проект „Укрепване на системата за закрила на детето в България чрез изграждане на капацитета на професионалисти от сферите на социалните услуги, образов...

Синдикат “Образование” проведе две обучения по проект Strengthen

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ започна новата учебна година с провеждането на две обучения по проект „Укрепване на системата за закрила на детето в България чрез изграждане на капацитета на професионалисти от сферите на социалните услуги, образованието и полиц...

Какво знаем и какво не знаем за мащаба на проблема насилие над децата в България? (видео)

"Какво знаем и какво не знаем за мащаба на проблема насилие над децата в България?" е обучителен филм, насочен към учители от цялата страна. Създаден е по проект „Укрепване на системата за закрила на детето в България чрез изграждане на капацитета на професионалисти от сферите на социалните ус...

Европейски препоръки за прилагане на подход, основан на правата на детето, в практиката на професионалистите, работещи за и с деца в системата за грижа

Европейските препоръки са в подкрепа на специалистите, които работят с деца в грижа да прилагат в своята работа подход, основан на правата на детето.Този ресурс цели да увеличи информираността относно важността и необходимостта от провеждане на обучения за специалисти, работещи с деца в грижа, с цел...