Насилието от деца над деца е широко разпространен проблем, който застрашава тяхното безопасно развитие. По данни на УНИЦЕФ половината от децата на възраст между 13 и 15 години, или около 150 милиона деца, са преживявали насилие от други деца в училище. Един от начините този проблем да бъде адресиран е като децата бъдат научени на асертивно, себеутвърждаващо поведение.

Себеутвърждаващото поведение се изразява в уважаване на собствените права и заявяване на собствените нужди. Неговото изграждане отнема време и усилия, но възрастните могат да подпомогнат този процес, като учат децата и младите хора как по подходящ начин да заявяват себе си. Могат да се използват следните практични съвети:

  • Демонстрирайте себеутвърждаващо поведение в отношението си с децата, колегите и т.н.;
  • Предлагайте на децата ролеви игри, в които да упражняват асертивното поведение;
  • Напомняйте на децата, че тяхното мнение е от значение и стимулирайте дискусии по различни теми;
  • Учете децата как да искат нещо по учтив начин и как да отговарят на молби, отправени към тях;
  • Посочвайте примери на тормоз и недобро държане и учете децата да не ги толерират;
  • Учете децата към кого да се обърнат, ако усещат, че не могат да се справят сами с дадена ситуация.

По този начин децата ще могат да се научат как да заявяват себе си и своите емоции и потребности без да изпитват нуждата да проявят гняв и агресия, за да бъдат чути. Гневът е емоционално състояние, което може да варира от малко раздразнение до ярост, поради което е от съществени значение децата да се научат как да го управляват по себеутвърждаващ начин.

Проект „Изграждане на капацитет за социални услуги, образование и полицейски служители, с цел укрепването на системата за закрила на децата в България - Strengthen“ се фокусира именно върху обучението и споделянето на тези добри практики със специалисти, работещи с деца, за да имат капацитета да работят качествено и ползотворно, предотвратявайки насилието сред децата. Основен координатор на проекта е Фондация „Работилница за граждански инициативи“, която работи в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето и Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“. Проектът продължава 24 месеца от април 2020 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз.

Обученията, провеждани във всички 28 областни центрове в страната, по практичен начин демонстрират на професионалистите как да си сътрудничат помежду си, както и формират у тях знания, умения и нагласи да прилагат подход, основаващ се върху силните страни на детето при подкрепа на жертви на насилие.