Проект „STRENGTHEN” ще завърши с международна конференция за отчитане на резултатите и постигнатата промяна. В нея се очаква да вземат участие представители на институции, международни организации и национални НПО, които работят в сферата за закрила на детето, както и представители на академичните среди.

Повече информация и покана за предоставяне на идеи за уъркшопи и тематични презентации очаквайте след 01.01.2021 г.

2.png