strengthen-video.png

"Какво знаем и какво не знаем за мащаба на проблема насилие над децата в България?" е обучителен филм, насочен към учители от цялата страна. Създаден е по проект „Укрепване на системата за закрила на детето в България чрез изграждане на капацитета на професионалисти от сферите на социалните услуги, образованието и полицията“.

Основен фокус на проекта са именно лицата, ангажирани в сферата на образованието и това как те взаимодействат с другите звена в системата за закрила на детето, тъй като са в непрекъснат контакт с децата и следва да познават Системата.

Проектът е по инициатива на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ /ФРГИ/, в партньорство с Държавна агенция за закрила на детето и Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ с начална дата 1-ви април 2020 година и продължителност 24 месеца. Проектът е съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз.