kids2.jpg

Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2010

Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца задава националната рамка на политиката в областта на насилието срещу деца чрез механизъм за координация и комуникация между държавните органи, представителите на гражданското общество и неправителствения сектор във връзка с необходимите мерки за превенция на насилието във всичките му форми.

Програмата е в съответствие и изпълнява целите на Националната стратегия за детето (2008 - 2018), приета с решение на Народното събрание от 31.01.2008 г. Програмата е разработена в изпълнение на решение на Националния съвет за закрила на детето от 22.04.2015 г. Настоящият стратегически документ се базира на редица национални и меджународни актове, стратегически документи, планове и доклади.

Прикрепени файлове