Какво знаем и какво не знаем за мащаба на проблема насилие над децата в България? (видео)

"Какво знаем и какво не знаем за мащаба на проблема насилие над децата в България?" е обучителен филм, насочен към учители от цялата страна. Създаден е по проект „Укрепване на системата за закрила на детето в България чрез изграждане на капацитета на професионалисти от сферите на социалните ус...

Излезе доклад от качествено изследване по проект Strengthen

На сайта на проект Strenghten вече е достъпен Доклад от качествено изследване на проекта. Докладът е фокусиран върху събирането на информация за нуждите от обучение на професионалисти, работещи в социалните служби на общините, пряко отговорни за закрилата на децата, както и преподаватели и специалис...

В различни градове у нас се проведоха Фокус групови дискусии на тема „Укрепване на системата за закрила на детето в България“

Фокус групови дискусии на тема „Укрепване на системата за закрила на детето в България“ се проведоха с участието на учители, социални работници към общините, други доставчици на социални услуги и представители на полицията, в различни по големина градове на страната в рамките на проект S...

През месец юни ще се проведат групови дискусии по проект Strenghten

През юни месец предстои да се проведат фокус групи в Стара Загора, Харманли и София, за оценка на нуждите от обучение на професионалисти, които работят в различни звена на системата за закрила на детето.Участие във фокус групите ще вземат учители, представители на социални служби към общините, предс...